Program razvoja podeželja 2014 – 2020


Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Mesarstvo Blatnik d.o.o. Ljubljana, Selska ulica 46, 1291 Škofljica in zanje prejema podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020. Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Investicija v izgradnjo novega proizvodnega objekta in sodobno tehnološko opremo za predelavo mesa in mesnih izdelkov  iz naslova podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017.

 

POVZETEK

Podjetje Mesarstvo Blatnik d.o.o., Ljubljana je v letu 2017 kandidiralo na javnem razpisu 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 z namenom pridobitve nepovratnih sredstev za izgradnjo novega proizvodnega objekta v IOC Škofljica ter nakup sodobne tehnološke opreme za predelavo mesa. Z novim proizvodnim objektom bo podjetje moderniziralo proizvodnjo, pridobilo več prostora za skladiščenje svežega mesa, pomožnega materiala in gotovih proizvodov.

 

OPIS AKTIVNOSTI

Investicija obsega izgradnjo proizvodnega objekta v IOC Škofljica. Objekt bo obsegal dve in pol etaži.

Omenjena investicija bo tako omogočala:

 • Razsek mesa kopitarjev, drobnice in svinj
 • Mikrokonfekcija
 • Poltrajni proizvodi
 • Kuhani proizvodi
 • Suhomesnati proizvodi
 • Proizvodnja konzerv v Alu posodice

 

V okviru naložbe se bo izvedel tudi nakup tehnoloških proizvodnih linij za celovito predelavo mesa in avtomatizirano proizvodnjo mesnih izdelkov in sicer:

 • Linija za razsek, mikrokonfekcijo in pripravo mesa
 • Linija za proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov
 • Linija za termično obdelavo
 • Linija za pakiranje proizvodov

Podjetje za svojo proizvodnjo trenutno uporablja stroje in opremo, ki jo je v zadnjih treh letih v veliki meri posodobilo oziroma nadgradilo, vendar so prostorske in skladiščne kapacitete premajhne za razvoj novih produktov. S širitvijo v nove večje prostore bomo imeli možnost širitve našega asortimana, avtomatizacije tehnološkega postopka predelave mesa ter razvoj novih produktov.

 

CILJI PODJETJA

 • povečanje proizvodnih in skladiščnih kapacitet in razbremenitev prostorske stiske na obstoječem obratu
 • povečanje prihodkov
 • avtomatizacija tehnoloških postopkov predelave
 • rast zaposlenih
 • proizvodnja novih izdelkov – omenjena investicija omogoča predelavo in proizvodnjo novih izdelkov skladno z razvojnim planom novih izdelkov.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI  AKTIVNOSTI

 • širitev lastne predelave z izgradnjo novega predelovalnega centra,
 • širitev asortimana izdelkov, ki so plod lastnega razvoja oz. lastnih receptur,
 • širitev prodajne mreže ter povečanje prihodkov
 • skrb za kakovost in ohranjanje pozicije najkakovostnejših izdelkov, ki jih potrjujejo certifikati in priznanja,
 • zaposlovanje usposobljenega kadra

 IZBRANA KAKOVOST

Mesarstvo Blatnik d.o.o., Ljubljana je pridobilo CERTIFIKAT za IZBRANO KAKOVOST kot nosilec skupine rejcev. Z vključitvijo v podukrep 3.1 smo deležni do delnega povračila stalnih stroškov, ki so nastali pri vključitvi v upravičeno shemo kakovosti.

 

NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom govedo v okviru sheme kakovosti IZBRANA KAKOVOST.

Ob pridobitvi sredstev smo iz naslova podukrepa 3.1 zavezani k vsakoletni pridobitvi certifikata, za kar je potrebo izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo proizvode, za katere smo prejeli certifikat.

 

CILJI

S tem projektom želimo povečati dodano vrednost kmetijskih proizvodov, ter povečati število proizvodov iz sheme kakovosti izbrana kakovost na trgu.

 

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI

Pričakujemo povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah, doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in rast prihodkov od prodaje.

 

 

POVEZAVE

 

znak2