Kakovost. Priznanja in nagrade

Agra 2019 – priznanja

Agra 2018 – priznanja

Kakovost mesa in mesnih izdelkov je v mesni industriji bistvenega pomena. Za to skrbimo predvsem tako, da kupujemo živino od preverjenih rejcev.

Zelo pomembno je tudi, da skrbimo, da so tako meso kot tudi mesni izdelki ves čas hranjeni na primerni temperaturi in da se t. i. hladna veriga ne prekine.

Obrat imamo registriran pod veterinarsko številko SI-130.